Bijeenkomsten

[ actueel | archief ]


[ archief 2017 | archief 2016 | archief 2015 | archief 2014 | archief 2013 | archief 2012 | archief 2011 | archief 2010 | archief 2009 | archief 2008 | archief 2007 | archief 2006 | archief 2005 | archief 2004 | archief 2003 ]

 

17 april 2012 - Technet ALV bij Bacinol 2 op dinsdag 17 april.

[ toon aangemelde personen ]

Geacht Technet Lid,

Op dinsdag 17 april is Technet te gast op Bij Bacinol 2 en houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

PROGRAMMA:

17:00 – 17:25 Inloop

17:25 – 17:30 Angela van Zaalen: Dag der Delftse Techniek.

17:30 - 18:30 ALV

18:30 - 19:30 buffet diner in Huszár.

19:30 - 19:40 Joost den Haan: Update stage service Technet Delft.

19:40 - 20:40 Presentaties van de volgende Technet leden: Erik Postma (Erik Postma Ontwerpbureau), Sinan Inanc & Titus Riemersma (Delft Dimensions), Hans Mouthaan (Delfinix), Micha Held (Held Design) en Luuk van Langen (Viazym)

20:40 - 21:00 Korte rondleiding door en uitleg van Technet lid Gerard Meijerink over Bacinol 2 en andere locaties voor start-ups.

21:00 - 21:45 Borrel

Agenda ALV 2012:

  • Agenda vaststellen
  • Controle/Goedkeur Notulen 2011
  • Terugblik 2011

- Leden opzegging/aanmelding

- Technetavonden

- Webredactie

  • Presentatie jaarstukken 2011
  • Verslag kascommissie
  • Decharge bestuur
  • Benoeming kascommissie 2012 (2011: Erik Postma & Joost den Haan. Watze Mandema reserve) 
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden
  • Rondvraag

Over de verkiezing van bestuursleden:

Om continuïteit in het bestuur te houden wordt er elk jaar 1 nieuw lid van het kernbestuur gekozen (voorzitter, secretaris en penningmeester) en 1 'gewoon' lid. Steeds voor een periode van drie jaar.

- Cynthia Kuiper's termijn loopt in april 2012 af.

- Bert Monna's termijn loopt ook in april 2012 af.

- Gert Jan van den Berg's termijn zou tot 2013 lopen, maar gaat de TU /werkgever verlaten en stelt zijn plaats beschikbaar

- Rob Zwaan werd in 2011 secretaris. Als we het 3 jaren schema aanhouden zou dit tot 2013 duren, omdat het eerste jaar door Tom Santegoeds ingevuld is.

Officieel verkiesbaar zijn dus :

- volgens de reguliere cyclus de plaatsen van gewoon lid Cynthia Kuiper en van kernbestuurslid Bert Monna.

- ivm vertrek van Gert Jan van den Berg ook zijn plaats als gewoon bestuurslid (voor 1 jaar)

Bert Monna heeft te kennen gegeven nog een jaar aan te willen blijven (en zo dus 1 van de drie volgende jaren te vullen)

Bastiaan Modderman (Femto) stelt zich kandidaat als gewoon bestuurslid. Het bestuur beveelt hem aan.

Tom van de Wiel (Fever) stelt zich kandidaat als gewoon bestuurslid (is ook al deelnemer in Webredactie). Hij vervangt het laatste jaar Gert Jan van den Berg. Het bestuur beveelt hem aan.

Het bestuur verzoekt - conform de statuten - om zo nodig tijdig andere kandidaten voor te stellen.